Kirkeskibet

Kirkeskibet

Skibet som billede, fortælling og teknologi

Der gøres for tiden anstrengelser for at se på mulighederne af en virtuel udnyttelse af inventaret i den danske folkekirke. 'De nye elektroniske medier giver rige muligheder for nye arbejdsformer i formidlingen af kirkestof', siger cand.teol Jens Kirk, der ser store muligheder i kirkeskibe som råstof for den gode fortælling.
Nauticon projektet, som Kirkeskibet.dk indgår i, vil arbejde frem mod at virkeliggøre et virtuelt koncept og en multimedie-produktion til brug for folkekirkens formidlingsopgave omkring den gode fortælling, som de danske kirkeskibe rummer. Projektet vil gerne være med til at skabe innovation og nye arbejdspladser indenfor feltet teknologi og teologi..
'Det er en stor udfordring at berede nye landvindinger for samarbejde og formidling af teologisk fagkundskab. For at et sådant projekt skal lykkes er det nødvendigt med et bredt vidensbaseret netværk og det er det, jeg vil bruge kræfter på at mobilisere', slutter Jens Kirk, der har en projektleder-uddannelse fra Dansk Musiker Forbunds kursusafdeling - Artlab.

- mellem model og simulation, i et nutidigt formsprog

Mere end 2/3 del af jordens overflade er dækket af hav.

Derfor er der stadig en sandhed under morskaben over Gysse, der står ved Frederiksholms Kanal og spørger om det er verdenshavet. Danmark er omgivet af hav og det gælder som sandhed for alle steder med en vej og et åbent farvand, hvorfra man kan stå i forbindelse med hinanden.

Mange andre perspektiver er kommet til med den virtuelle vidensgenerering, og i dag kan det synes som en selvfølgelighed at det verdensomspændende globale netværk, der i kulturhistorisk lys må betragtes som en oceanisk forbindelse er blevet en selvfølgelig del af vores samtid, der gennem internettet sammenvæves på stadig mere komplekse måder.
Men det er en selvfølgelighed, der i det mindste som global bevidsthed først begynder at trænge frem i renæssancen. Takket været moderne teknologier er det i dag muligt at følge med i den stadig tiltagende kompleksitet som de globale netværk antager, hvad enten det drejer sig om handel, transport og kommunikation, eller viden og kulturudveksling.

Set i lyset af den videnskablige udvikling har der været en sondring i den bevægelse hvor hen imod verden blev moderne. Vi kan med IPJakobsen spørge om ’bølgen ta´r land’. Oceanernes udforskning er forudsætningen for at verden kan blive kortlagt, og at de forskellige civilisationer og kulturer stå i forbindelse med hinanden . Sproget bærer utallige vidnesbyrd om den vigtighed hvormed den oceaniske tanke har gjort sig gældende i den moderne verdens etablering i den vestlige verden. Og med til en af de største formgivende faktorer hører utvivlsomt at skibet, som en spydspidsteknologi og en vidensudvekslende og kommunikationsforøgende faktor, har lagt en basis der har været med til at præge og forandre verden. To låneord har vi fra tamil er: katamaran og ananas. Ord som navigation, mapping, log, portal og kybernetikken fortæller en smule om vigtigheden af det nautiske perspektiv på videns og produktionsudviklingen
i en digital teknologi.
Formgivet i traditionen fra antikken mellem filosofi og teologi og i den klassiske videnskablige periode der strækker sig fra 1650-1850 i den første afsejlings æra er videnskabshistorien blevet præget af sejladsen i beskrivelsen og kampen om og med naturen,
mens den i den anden afsejlings æra perioden fra 1850 – ff i stadig tiltagende grad præges af teknologi.

Ide

En global rejse ud i det ukendte – en søgen efter nordvestpassagen...... Traditionens svar på innovation og på formgivningens problem er altid blevet forbundet med religion.
Set i et dansk perspektiv har der under den moderne vidensproces, som indfandt sig med renæssancens udforskninger og samfundsmæssige kortlægninger vist sig en forbløffende konsistens i de kulturfaktorer som stadig bestemmer store dele af en moderne og hyperkomplekse virkelighed.

Og formgivningen af den moderne og den hyperkomplekse virkelighed formidles i stadig stigende grad i et felt som præges af redskaber som model og simulation, for en overfladisk betragtning.
Men det er ikke desto mindre en kendsgerning at på det samfundsmæssige plan præges udviklingen i tiden af denne formgivning og innovationsproces af en tiltagende problemfelt omkring religionens rolle og betydning.

I de danske kirker har omkring 1500 kirkeskibe deres hjemsted. Disse skibsmodeller rummer store mængder data om teknisk udvikling, historie og kultur gennem århundreder. Et nyt historisk og dannelsesmæssigt projekt søger at udforske og formidle fortællinger om kirkeskibene. En af ideerne og ønskerne i projektet er at lave en ’teaser’ en 3-d digitalisering af et kirkeskib og at levendegøre det i et virtuelt nautisk miljø, som kan være med til at skabe opmærksomhed om projektet, så man lokalt vil hjælpe med til at lægge billeder frem til brug for billeddatabasen.

Baggrunds information:

3d modellering
· Kirkeskibet.dk
· En database med modelskibe i folkekirken

kontakt:Kirkeskibet.dk

KIRKESKIBET som teknologi og teologi

skibsmodellenPosted by Jens Kirk Tuesday, March 13 2007 00:52:52
http://www.kirkeskibet.dk/teknologi-teologi.htm
  • Comments(1)//blog.kirkeskibet.dk/#post2

model og simulation hos baudrillard

skibsmodellenPosted by Jens Kirk Tuesday, March 13 2007 00:42:04

http://folk.uio.no/mortenso/Baudrillard.html

se især de afsnit der følger redegørelsen for bogen Symbolic Exchange and Death (1976).

  • Comments(0)//blog.kirkeskibet.dk/#post1